vtobox

Little Smiley..

Archive for September, 2011

Doa Selamat

Posted by Vtobox | rumahvito on 2011/09/21

Doa selamat dunia dan akherat :

Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini, wa’aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil ‘ilmi,
wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal mauti.
Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minan-naari, wal ‘afwa ‘indal hisaabi.
Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz-hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal-wahhab.
Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan, wa qinaa ‘adzaaban-naari.

Artinya :

Ya Allah, kami mohon kepada-Mu akan keselamatan dalam agama, kesehatan dalam
badan, bertambah dalam ilmu, keberkatan dalam rejeki, taubat sebelum mati, rahmat
ketika mati, dan ampunan sesudah mati.
Ya Allah, ringankanlah kami ketika sakratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka, dan memdapat ampunan di hari perhitungan amal.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemurah.
Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat,
dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Posted in Renungan | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Ocean Park – 20110911

Posted by Vtobox | rumahvito on 2011/09/11

Ocean Park BSD
11 September 2011

Posted in Me & Family | Tagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »